Målnummer
HD-PT-O-3411-22
Datum
2022-11-21
RUBRIK
Skulle hovrätten utrett om tiden skulle återställas?
KOMMENTAR
Tingsrätten avvisade ett mål på grund av att klaganden inte betalat in tilläggsavgift i tid. Klaganden ansökte i hovrätten om återställande av försutten tid och yrkade att tiden för att betala in tilläggsavgiften skulle återställas. Hovrätten har avslagit ansökan. Målet rör frågan om hovrätten borde ha utrett om klaganden begärde att tiden för att överklaga avvisningsbeslutet skulle återställas. HD meddelar prövningstillstånd.
Saken
Ansökan i hovrätt om återställande av försutten tid

För att läsa all information och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.