Målnummer
AD-49-22
Datum
2022-11-23
RUBRIK
Polismyndigheten kunde inte bevisa anställds koppling till mc-gäng
KOMMENTAR
En anställd hos Polismyndigheten har efter säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen inte längre godkänts för säkerhetsklassad anställning. Staten har gjort gällande att den anställda umgåtts med personer kopplade till grov organiserad kriminalitet i mc-miljö, att hon inte medverkat på ett tillfredsställande sätt och inte lämnat korrekta uppgifter under en säkerhetsprövningsintervjun och säkerhetssamtal samt lämnat felaktiga uppgifter vid ett samtalet 2020 samt att hon åren 2008–2012 gjort otillåtna dataslagningar i Polismyndighetens register eller i vart fall brutit mot instruktioner om hantering av datakort. Arbetstagaren har avstängts från arbetet, men det är tvistigt hur länge och om avstängningen varit otillåten och skadeståndsgrundande som stridande mot bl.a. villkorsavtalet. Arbetstagaren har så småningom sagts upp. Enligt Arbetsdomstolen har staten inte lyckats visa att arbetstagaren agerat som staten påstått och att det därmed inte funnits saklig grund för uppsägningen, som ogiltigförklarats. Arbetsdomstolen beslutar dessutom att staten skall betala 50 000 kronor i allmänt skadestånd till Polisförbundet samt 80 000 kronor till den anställda.
Saken
ogiltigförklaring av uppsägning m.m.

För att läsa all information och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.