Kärande återkallade talan, men parterna ska stå för sina respektive kostnader

Kärande återkallade sin talan i två mål, där tvistefrågorna löstes av andra än motparten. HD finner, i båda fallen, att det fanns motiv för käranden att väcka talan, men utfallet innebär att båda parterna ska stå för sina rättegångskostnader.

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.