Målnummer
AD-2-23
Datum
2023-01-18
RUBRIK
Inkomst från annan arbetsgivare ska avräknas lön efter ogiltig uppsägning
KOMMENTAR
En kvinna som arbetade i en livsmedelsbutik avskedades av personliga skäl, enligt arbetsgivaren berodde det på att hon misskött sin anställning på olika sätt. Facket har bestritt misskötsamhet. Arbetsdomstolen har inte funnit att arbetsgivaren lyckats visa att kvinnan gjort sig skyldig till sådan misskötsamhet att det finns laga skäl för avskedandet eller ens saklig grund för uppsägningen. Arbetsdomstolen ogiltigförklarar avskedandet och bestämmer att arbetsgivaren ska betala ett allmänt skadestånd på 125 000 kronor. Kvinnan har också en lönefordran på bolaget från dagen för avskedandet. Arbetsgivaren har dock gjort gällande att en avräkning skall göras från lönefordran med de arbetsinkomster som kvinnan fått hos en annan arbetsgivare. Hon har alltså inte stått till arbetsgivarens förfogande under den tid hon fortfarande var anställd. Arbetsdomstolen konstaterar att ersättning för utebliven lön i samband med ogiltigförklaring av ett avskedande framstår, med beaktande av detta i realiteten närmast som ersättning för en uppkommen förlust, även om ersättningen betecknas som lön. Det framstår inte som rimligt och skäligt om en arbetsgivare skulle vara skyldig att betala hela lönen till en arbetstagare för tid då han eller hon arbetat åt en annan arbetsgivare och fått lön för detta. Det kan inte heller anses vara godtagbart om en arbetstagare som har yrkat ogiltigförklaring av ett felaktigt avskedande ska kunna få högre ersättning än sin faktiska förlust. Arbetsdomstolen anser därför att starka systematiska och principiella skäl talar för att arbetsinkomster från en annan arbetsgivare ska avräknas från den lön som arbetsgivaren är skyldig att betala vid en ogiltig-förklaring av ett avskedande, i likhet med vad som gäller enligt skadestånds-rättsliga principer. Sammantaget ogiltigförklarar arbetsdomstolen avskedandet och beslutar om ett allmänt skadestånd på 125 000 kronor. AD beslutar också att arbetsdomstolen ska betala utebliven lön, med avdrag för de inkomster som kvinnan fått från en annan arbetsgivare under perioden.
Saken
ogiltigförklaring av avskedande

För att läsa all information och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.