Målnummer
AD-5-23
Datum
2023-01-18
RUBRIK
Delar av talan var preskriberad
KOMMENTAR
En tjänstledig läkare väckte talan mot regionen där han var anställd och yrkade bl.a. att regionen skulle betala honom diskrimineringsersättning och ersättning enligt diskrimineringslagen för resor och logi. Regionen motsatte sig hans talan och invände att talan i den delen var preskriberad. Tingsrätten förklarade i en deldom att läkaren förlorat rätten till talan om diskrimineringsersättning på grund av preskription Arbetsdomstolen finner att en del av hans talan är preskriberad, men inte hela.
Saken
preskription av ersättning enligt diskrimineringslagen

För att läsa all information och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.