Målnummer
HFD-PT-6588-21
Datum
2023-01-18
RUBRIK
Ska idrottsklubben ställa resegaranti för spelarna i en handbollscup?
KOMMENTAR
Sävehof IK planerade att delta i en handbollscup och arrangerade därför resa och boende för spelarna i de deltagande lagen. Kammarkollegiet bedömde att resan skulle klassas som en turisttjänst som tillsammans med inkvarteringen bildar en paketresa och att föreningen därför är skyldig att se till att paketresan omfattas av en godkänd resegaranti. Föreningen överklagade till förvaltningsrätten och anförde att det inte var fråga om en turisttjänst, utan en hälsotjänst och att arrangemanget föll utanför paketreselagens tillämpningsområde. Förvaltningsrätten och kammarrätten avslog överklagandet. Högsta förvaltningsrätten har meddelat prövningstillstånd för att klargöra frågan om en idrottsturnering kan anses utgöra en turisttjänst enligt 1 kap. 2 § 4 paketreselagen (2018:1217) som tillhandahålls deltagarna i turneringen.
Saken
Tillämpning av resegarantilagen; fråga om prövningstillstånd

För att läsa all information och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.