Licenserna är skattepliktiga

Tillhandahållandet av licenser, nödvändiga för att kunna bedriva viss slags värdepappershandel, har inte ansetts kopplat till förmedling av värdepapper på ett sådant sätt att det kunnat undantas från skatteplikt.

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.