Målnummer
HS-M-6201-22
Datum
2023-01-19
RUBRIK
Tatuerare få betala miljösanktionsavgift för oanmäld ambulerande verksamhet
KOMMENTAR
Miljönämnden i Malmö påförde en tatueringsstudio en miljösanktionsavgift på 3 000 kronor eftersom den inte anmält delar verksamheten till miljöförvaltningen. Bolaget har en tatueringsstudio i Malmö, men har även förberett sig för ambulerande tatueringsverksamhet från två specialinredda bilar. Miljönämnden uppmärksammade att bolaget marknadsförde den ambulerande verksamheten i sociala medier och kontaktade verksamhetsansvarig och påminde om att verksamheten skulle anmälas till miljöförvaltningen innan start. När så inte skett påfördes de miljösanktionsavgiften. Bolaget överklagade beslutet till Mark-och miljödomstolen och anförde att de inte startat den ambulerande verksamheten och därför inte som biföll överklagandet och upphävde kommunens beslut. Kommunen överklagade till Mark- och miljödomstolen, som konstaterar att bolaget under sommaren 2021 publicerat bilder på Instagram av bilarna och i bildtexterna bland annat skrivit att bolaget "”kör på olika uppdrag där vi tatuerar enligt överenskommelse/hotel/svensexa mm.”. Det finns även videoklipp på Youtube som visar bilarnas inredning och utrustning för tatuering. Mark- och miljödomstolen har inte tagit del av någon information som visar att någon person de facto blivit tatuerad i bilarna, men påpekar att det inte är nödvändigt att en person har blivit tatuerad för att en ambulerande tatueringsverksamhet ska anses påbörjad. Mark- och miljödomstolen bedömer därför att bolaget startet en ambulerande tatueringsverksamhet utan att ha anmält den till nämnden. Det har därför funnits skäl att påföra bolaget en miljösanktionsavgift. Mark- och miljööverdomstolen fastställer därför Miljönämndens beslut om miljösanktionsavgift.
Saken
Miljösanktionsavgift

För att läsa all information och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.