Målnummer
HFD-PT-530-22
Datum
2023-03-14
RUBRIK
HFD prövar om A-kassan kan stänga av chaufför från ersättning på grund av alkoholmissbruk
KOMMENTAR
A-kassan stängde av en man från rätt till ersättning under 45 dagar med motiveringen att han skiljts från sin anställning på grund av otillbörligt uppförande. Mannen var anställd som chaufför på ett åkeri, men hans körkort hade återkallats på grund av att han på grund av sitt alkoholmissbruk inte uppfyller de medicinska kraven för att få ha ett körkort. På grund av sitt alkoholmissbruk har han inte kunnat verifiera varaktig nykterhet med anledning av förhöjda värden. Hans anställning hade avslutats efter en överenskommelse mellan honom och hans arbetsgivare. Förvaltningsrätten påpekade att alkoholmissbruk i flera olika sammanhang, bland annat arbetsrättsligt, betraktas som en sjukdom och förvaltningsrätten menade därför att det är svårt att hävda att mannen själv kunnat råda över eller förhindra att körkortet återkallades. Att ha fått körkortet återkallat på grund av medicinska skäl är heller inte jämförbart med återkallelse på grund av t.ex. rattfylleri. A-kassan har därmed inte haft stöd för att stänga av honom från rätten till ersättning. Kammarrätten upphävde förvaltningsrättens dom och fastställde A-kassans beslut, med motiveringen att han under en observationstid fått möjlighet att verifiera varaktig nykterhet och haft möjlighet att söka stöd och hjälp för sitt alkoholbruk och vidta åtgärder häremot. Han måste också ha varit medveten om att verifiering av varaktig nykterhet var en förutsättning for fortsatt innehav av körkort och därmed också for att fortsättningsvis kunna utföra sitt arbete. Kammarrätten var inte enig, utan en ledamot meddelade skiljaktig mening. Mannen har överklagat till Högsta förvaltningsdomstolen som meddelar prövningstillstånd för att klargöra om en arbetslöshetskassa har haft skäl att besluta om avstängning från rätt till ersättning med hänvisning till att den enskilde på grund av otillbörligt uppförande skilts från sitt arbete.
Saken
Arbetslöshetsförsäkring; fråga om prövningstillstånd

För att läsa all information och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.