Målnummer
KSV-1947-21
Datum
2023-03-17
RUBRIK
Konferensresan till New York skulle förmånsbeskattas
KOMMENTAR
Ett byggbolag gjorde en konferensresa till New York med sina anställda. Resan skedde under fyra dagar i anslutning till ett veckoslut. Skatteverket beslutade att bolaget inte kunde dra av kostnaderna för resan i verksamheten. Istället debiterades bolaget arbetsgivaravgifter på beloppet och de anställda förmånsbeskattades för resan. Dessutom debiterades alla ett skattetillägg. Bolaget lämnade in en detaljerad redogörelse för resans upplägg, med grupparbeten och genomgång av affärsplaner med mera. Därtill fanns viss tid för rekreation, sightseeing och hockey. Bolaget och de anställda överklagade Skatteverkets beslut till förvaltningsrätten som fann att resan till viss del varit en nöjesresa och till den delen utgjort en förmån för de anställda. Förvaltningsrätten menade att förmånsvärdet kunde uppskattas till halva kostnaden för resan. Förvaltningsrätten menade dock att eftersom skattetilllägg är av straffrättslig karaktär, menade förvaltningsrätten att bolagets påstående att resan inte var frivillig för de anställda trots allt godtas. Det skulle därför framstå som oskäligt att ta ut ett skattetillägg, varför detta undanröjdes för de anställda. Däremot, menade förvaltningsrätten, fanns det skäl att påföra bolaget skattetillägg. Bolaget och de anställa överklagade sina domar till kammarrätten, som menar att det är osannolikt att något egentligt konferensarbete skulle ha utförts i terminaler eller på flygplatsen, enligt det redovisade programmet. De övriga schemalagda konferensaktiviteterna får däremot innehållsmässigt bedömas vara av sådant slag som bolaget har nytta av. De planerande inslagen av rekreation har dock klart överstigit konferensaktiviteterna som istället får anses ha varit av begränsad omfattning. Vidare saknar konferensaktiviteterna koppling till det aktuella resmålet och destinationen tycks främst ha valts utifrån möjligheterna till rekreation. Resan har visserligen uppgetts vara obligatorisk för de anställda, men de har samtidigt tagit semester de vardagar som resan varade. Med hänsyn till hur resan har planerats och vad som framkommer av programmets innehåll får det huvudsakliga ändamålet bedömas ha varit att ge deltagarna möjlighet till rekreation. Resan ska därför beskattas i sin helhet och bolaget påföras arbetsgivaravgifter. Kammarrätten finner att både bolaget och de anställda skall påföras skattetillägg. Men med hänsyn till målets beskaffenhet och de längre perioder av inaktivitet i handläggningen under processen i domstol anser kammarrätten att handläggningstiden får anses ha varit oskäligt lång och att skattetillägget därför ska sättas ned till hälften. Det gäller både bolaget och de anställda. (Målen mot de anställda har numren KSV-1948-21 till och med KSV-1973-21)
Saken
Arbetsgivaravgifter; beskattningsåret 2017 Skattetillägg Ersättning för kostnader

För att läsa all information och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.