Målnummer
HFD-7195-21
Datum
2023-03-17
RUBRIK
Inkomster från B&B i bostaden skall beskattas som kapitalinkomst
KOMMENTAR
En kvinna startade 2017 bed and breakfast-verksamhet i en byggnad som hon äger tillsammans med sin man och där de också har sin bostad. I sin inkomstdeklaration redovisade hon inkomster på ca 65 000 kronor från verksamheten, som hon uppgav bedrivs i form av enskild näringsverksamhet. Hon redovisade även ett underskott i näringsverksamheten. Skatteverket beslutade om beskattning enligt deklarationen, men beslutade efter omprövning att inkomsterna från verksamheten skulle beskattas i inkomstslaget kapital eftersom den bedrevs i en privatbostadsfastighet. De innebar också att hon inte skulle medges avdrag för underskott i näringsverksamhet. I stället medgavs schablonavdrag från kapitalinkomsten med tillämpning av reglerna om upplåtelse av privatbo stadsfastighet. Kvinnans överklagande till förvaltningsrätten avslogs med motiveringen att en privatbostad inte kan ingå i en näringsverksamhet och inkomster från uthyrning av en privatbostad utgör en kapitalinkomst. En bed and breakfast-verksamhet som bedrivs i en privatbostad utgör därför inte en näringsverksamhet utan en inkomst på grund av innehav av en tillgång, dvs en kapitalinkomst. Kammarrätten gjorde samma bedömning. Högsta förvaltningsrätten har prövat frågan om rumsuthyrning med frukostservering som en fysisk person bedriver i sin privatbostadsfastighet kan beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet eller om verksamheten ska beskattas i inkomstslaget kapital. HFD finner att inkomster och utgifter som föranleds av själva innehavet av en privatbostadsfastighet inte ska räknas till inkomstslaget näringsverksamhet. Eftersom inkomsterna och utgifterna föranleds av själva innehavet av kvinnans privatbostadsfastighet ska de inte räknas till inkomstslaget näringsverksamhet. Av detta följer att i stället ska reglerna som gäller för inkomstslaget kapital avseende beskattning av ersättning vid upplåtelse av privatbostadsfastighet tillämpas. HFD avslår hennes överklagande.
Saken
Inkomstskatt

För att läsa all information och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.