Nya skall-krav kan inte läggas till i efterhand

Efter anbudstidens utgång skickade den upphandlande myndigheten ut en kompletterande fråga till ett antal anbudsgivare. De som inte svarade uteslöts från upphandlingen.

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.