Målnummer
HFD-7304-22
Datum
2023-03-20
RUBRIK
Förundersökningar och anläggning av vindkraftspark till havs är omsatt inom landet
KOMMENTAR
Ett bolag planerar att etablera en vindkraftspark till havs inom Sveriges ekonomiska zon. Som ett led i arbetet med att erhålla nödvändiga tillstånd enligt miljölagstiftningen har bolaget träffat avtal med en utländsk underleverantör som ska bistå med olika typer av bedömningar av den planerade verksamhetens effekter på områdets naturmiljö. Bolaget ansökte om förhandsbesked för att få veta om den aktuella tjänsten har anknytning till en fastighet (fråga 1) och, om så är fallet, om bolaget är skattskyldigt för mervärdesskatt på förvärvet då fastigheten är belägen utanför det svenska territorialhavet men inom Sveriges ekonomiska zon (fråga 2). Skatterättsnämnden ansåg att det aktuella förvärvet avser en sådan tjänst med anknytning till en fastighet som är omsatt i Sverige. Enligt nämnden var bolaget därför skyldigt att betala mervärdesskatt för förvärvet, förutsatt att underleverantören inte registrerar sig för mervärdesskatt i Sverige. Både bolaget och Skatteverket anser att förhandsbeskedet ska fastställas. Högsta förvaltningsrätten har prövat frågan om en tjänst som avser undersökningar av ett havsområde inom Sveriges ekonomiska zon har anknytning till en fastighet som är belägen i Sverige och därmed ska anses omsatt inom landet. När det gäller den första frågan konstaterar Högsta förvaltningsdomstolen att begreppet "fast egendom" avses varje bestämd del av jorden, på eller under dess yta, som det är möjligt att äga eller besitta. Enligt Högsta förvaltningsdomstolens uppfattning omfattas det havsområde vars naturmiljö ska undersökas av denna definition. Området utgör alltså en fastighet. Högsta förvaltningsdomstolen anser också att tjänsten omfattas av Sveriges suveränitet enligt havsrättskonventionen. Tjänsten är därmed omsatt inom landet och bolaget är skattskyldigt för omsättningen om inte underleverantören registrerar sig för mervärdesskatt i Sverige. Förhandsbeskedet fastställs.
Saken
Förhandsbesked om mervärdesskatt

För att läsa all information och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.