Målnummer
HD-B-5666-22
Datum
2023-03-22
RUBRIK
Medhjälp till rån att åka med och titta på
KOMMENTAR
Två män som var kompisar träffar en tredje man på en bar i Södertälje. De hjälper honom att boka ett hotellrum och lovar att skjutsa honom till hotellet. De kör honom istället till en plats utanför Södertälje där mannen misshandlas och rånas. Han lämnas medvetslös på platsen men tar sig senare till ett hus där han ber att få hjälp att åka hem. Mannen var så pass misshandlad att hans urinblåsa spräckts och han avlider några dagar senare. En av männen döms i tingsrätten för rån och vållande till annans död. Den andra mannen frikänns eftersom tingsrätten inte finner att det är ställt utom rimlig tvivel att han i samförstånd med sin kompis rånade eller misshandlade offret. Hovrätten finner dock att han varit närvarande och införstådd med vad som skulle hända och senare uttalat sig om det på ett sätt visar att han solidariserat med gärningarna. Hovrätten finner honom därför skyldig till medhjälp till råd och dömer honom till fängelse i 1 år och 3 månader. Mannen överklagade till Högsta domstolen som konstaterat att han följde sin kompis till brottsplatsen, medveten om att denne skulle råna offret. Han var också närvarande vid själva rånet. Högsta domstolen finner att hans medverkat innebär ett straffvärde om fängelse i ett år. HD ändrar därför bara hovrättens domslut på så sätt att fängelsestraffet kortas med tre månader.
Saken
Medhjälp till rån

För att läsa all information och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.