Målnummer
HFD-PT-4459-22
Datum
2023-03-21
RUBRIK
HFD prövar skattebefrielse för bränsle för framställning av skattepliktig kraft
KOMMENTAR
För att producera skattepliktig elektrisk kraft använder ett bolag hjälpkraft som producerats av bränsle i form av kol och olja. Den skattebefriade hjälpkraften driver olika maskiner på anläggningen som behövs för att producera skattepliktig el. Skatteverket avslog bolagets begäran om omprövning av energi- och koldioxidskatt på olja respektive kol, för en viss period med motiveringen att skattebefrielsen för energiprodukter som används för att framställa elektrisk kraft endast omfattar energiprodukter som används för att framställa skattepliktig el. Förvaltningsrätten och kammarrätten avslog bolagets överklagande. Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat prövningstillstånd för att klargöra om skattebefrielse ska medges för bränsle som förbrukats vid framställning av elektrisk kraft som i sig inte är skattepliktig men som i sin tur förbrukas vid framställningen av skattepliktig elektrisk kraft.
Saken
Skatt på energi; fråga om prövningstillstånd

För att läsa all information och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.