Målnummer
HFD-605-23
Datum
2023-06-02
RUBRIK
Avdragsförbudet för stadigvarande bostad gällde för inköp till medarbetare som arbetade hemifrån
KOMMENTAR
Under coronapandemin erbjöd företaget anställda att köpa viss kontorsutrustning till sina hem, för att jobba hemifrån. Erbjudandet var begränsat till ett visst maxbelopp per anställd och omfattade vissa utvalda varor som bedömdes som lämpliga ur ergonomisk synvinkel för de som arbetade i bostaden. Den anställde gjorde inköpen och ersattes sedan av bolaget för inköpet. Om anställningen upphör kunde den anställde antingen köpa kontorsutrustningen från bolaget för marknadspris, eller lämna tillbaka den. Bolaget ansökte om förhandsbesked för att få veta om det har rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt hänförlig till kostnaderna för inköpen. Skatterättsnämnden ansåg att bolaget saknade avdragsrätt med motiveringen att kontorsutrustningen förvärvades av de anställda och inte av bolaget. Bolaget överklagade till HFD som kom fram till att kontorsutrustningen ska anses förvärvade i bolagets verksamhet. Målet återförvisades till Skatterättsnämnden för att behandla frågan om avdragsförbudet för ingående skatt som hänför sig till stadigvarande bostad är tillämplig. Skatterättsnämnden fann att den ingående skatten hänför sig till de anställdas stadigvarande bostäder och därför träffas av avdragsförbudet. Bolaget har överklagat till Högsta förvaltningsdomsotlen som prövat frågan om avdragsförbudet för ingående mervärdesskatt som hänför sig till stadigvarande bostad är tillämpligt med avseende på en arbetsgivares förvärv av skrivbord och skrivbordslampor som placeras i de anställdas hem för att användas vid arbete hemifrån. HFD konstaterar att det handlar om inköp av skrivbord och skrivbordslampor som ska placeras i de anställdas hem och användas av dem när de arbetar hemifrån. Såvitt framgår av lämnade förutsättningar kommer arbetsplatserna i hemmen inte att vara avskilda från bostaden i övrigt. Den omständigheten att inköpen avser lös egendom hindrar inte att den ingående skatten kan omfattas av avdragsförbudet för stadigvarande bostad. HFD konstaterar vidare att skrivbord och skrivbordslampor är vanligt förekommande i bostäder och kan användas även för privat bruk. Avdragsförbudet för stadigvarande bostad får mot denna bakgrund anses vara tillämpligt. Skatterättsnämndens förhandsbesked ska därmed fastställas.
Saken
Förhandsbesked om mervärdesskatt

För att läsa all information och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.