Målnummer
HS-M-1230-22
Datum
2023-06-02
RUBRIK
Bullervallar gav mer negativ miljökonsekvens än nytta
KOMMENTAR
Till en bergtäkt hade tillstånd getts att bygga bullervallar med 500 000 ton externa massor. Mark- och miljööverdomstolen konstaterade att verksamheten skulle kunna innehålla Naturvårdsverkets riktvärden för buller även utan bullervallar förutom ett mindre överskridande i ett näraliggande naturreservat. MÖD fann att den miljömässiga konsekvensen av att införa så stor mängd externa massor inte stod i proportion till den nytta som åtgärden medför. Domstolen upphävde därför tillståndet i den delen.
Saken
Tillstånd till mottagande av externa massor för anläggningsändamål m.m. inom fastigheterna Önneslöv 38:3 m.fl. i Lunds kommun

För att läsa all information och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.