Målnummer
AD-50-23
Datum
2023-09-13
RUBRIK
Arbetstvisten är inte längre arbetstvist
KOMMENTAR
Käranden hade väckt talan vid tingsrätten mot sin uppgivne tidigare arbetsgivare om att få ut lön. Tvisten var en arbetstvist. Under handläggningen innan stämningen meddelade käranden att hon angett fel svarandepart i stämningsansökan och angav vilken som rätteligen skulle vara arbetsgivare. Käranden kom sedan in med ett nytt yrkande om skadestånd mot den först angivna svarandeparten för att denne offentliggjort hennes lönespecifikation. Hon begärde att vissa handlingar skulle beläggas med sekretess. Tingsrätten beslutade att bl.a. avskriva talan i viss del och avvisa annan del. Eftersom käranden vid tidpunkten för tingsrättens beslut inte längre gjorde gällande att hon hade varit anställd hos svaranden, var tvisten inte längre till någon del en arbetstvist. Arbetsdomstolen var därför inte behörig att pröva hennes överklagande av beslutet och överlämnar målet till behörig hovrätt.
Saken
avvisning m.m.; nu fråga om överlämnande till hovrätt

För att läsa all information och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.