Kan tullverkets avvisning överklagas

När Tullverket avvisade tulldeklarationer blev verket behörigt att besluta om moms. Avvisningen kan ses som förhandsbesked om att verket blivit beslutsmyndighet istället för Skatteverket. HFD prövar om verkets besked är överklagbart.

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.