Bodde det nyfödda barnet i Sverige trots att det inte fått uppehållstillstånd

Förlossningen var svår och föräldrarna missade att omedelbart ansöka om uppehållstillstånd för sin baby. Försäkringskassan avslog därför deras ansökan om föräldrapenning med motiveringen att barnet inte ansågs bo i Sverige under den första månaden, trots att föräldrarna gör det med permanent uppehållstillstånd.

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.