Sekretess enda skälet att inte lämna ut oklar kartläggning

Försvarsmakten anförde att kartläggningen inte var klar, när de nekade att lämna ut uppgifter om användning av brandskum. Det var dock inte giltigt skäl för att neka, menar HFD. Bara sekretess kan motivera att inte informationen får lämnas ut.

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.