Samkönat föräldraskap fastställt i England ska gälla även här

Lagen om föräldraskap i internationella situationer ändrades 2022, så att inte bara faderskap kunde erkännas utan även föräldraskap som omfattade två kvinnor. Ett barn som föddes innan den nya lagen trädde i kraft skall behandlas på samma sätt menar förvaltningsrätten.

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.