Otydligt beslut upphävs

Markägaren förelades bland annat att återställa mark där en bilskogsväg byggdes. Men länsstyrelsens åläggande var inte tillräckligt tydligt för att markägaren skulle kunna leva upp till kraven. Beslutet upphävs därför.

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.