Dusch efter jobbet ska inte debiteras kunden

Det framgår av 2 kap. 6 § fjärde stycket fastighetsbildningslagen (1970:988) vad som räknas till förrättningskostnader. Dusch är inte en sådan kostnad.

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.