Vad är egentligen takfotshöjd?

En detaljplan anger maximal takfotshöjd, men det framgår inte vad som avses med det måttet. Mark- och miljödomstolen menade att det handlar om samtliga yttre punkter där tak avslutas. Mark- och miljööverdomstolen slår fast att takfotshöjden ska jämställas med byggnadshöjden.

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.