Kommunen kan inte vägra ansluta fastighet till VA-nätet

En fastighet uteslöts när Åre kommun beslutade om vattenverksamhet i ett område. Men fastigheten ingår i detaljplanen och gränsar till övriga fastigheter inom den allmänna vattenverksamheten. Mark- och miljödomstolen slår fast att kommunen är skyldig att ansluta fastigheten.

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.