Grannarna hade inte rätt att överklaga rivningsbeslut

Fastighetsägaren vill riva en gammal byggnad och bygga ett nytt fritidshus på sin tomt. Grannarna tyckte att det gamla huset inte skulle få rivas på grund av sitt höga kulturhistoriska värde. HD finner inte att de berör dem.

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.