Integritetsskyddsmyndighetens bristande åtgärd kunde överklagas

En man överklagade Integritetsmyndighetens beslut att inte undersöka ett ärende vidare. Förvaltningsrätt och kammarrätt fann att beslutet inte var överklagbart. HFD återförvisar målet till förvaltningsrätten.

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.