Beslut att avsluta ett tillsynsärende kan överklagas

Mannen klagade på sina grannars kamerabevakning. Integritetsskydsmyndigheten menade att dataskyddsförordningen inte var tillämplig. HFD finner att beslutet kan överklagas.

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.