Hur påverkades skulden av återvinning i konkursen?

När bolagen gick i konkurs begärde konkursboet återvinning av amorteringar på ett lån från en samarbetspartner. Frågan är om bolagens ägare ska betala den skuld de menar var slutamorterad. HD prövar målet.

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.