Utomståendereglen är tillämplig på mannens aktier

HFD fastställer Skatterättsnämndens tidigare förhandsbesked avseende en mans aktier i ett nybildat franchisebolag, där han äger majoriteten och franschisegivaren äger en knapp tredjedel. Det utomstående ägandet motverkar att arbetsinkomster omvandlas till kapitalinkomster. Detta innebär att mannens andelar är kvalificerade.

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.