Bara de inkomster som tas upp till beskattning är ränteinkomster

Högsta förvaltningsdomstolen ändrar ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden om hur ett finansbolag ska beräkna ränteinkomster från köpta fordringar.

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.