HFD ändrar inte regeringsbeslut om nya avsnitt i Landsortsfarleden

Regeringen har godkänt Sjöfartsverkets förslag om två nya avsnitt i Landsortsfarleden. Högsta förvaltningsdomstolen slår fast att beslutet inte varit bristfälligt motiverat.

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.