Alla "ska-krav" är inte detsamma som alla "bör-krav"

En anbudsgivare kompletterade ett obligatoriskt svar, efter att tilldelningsbeslut fattats. Därefter återkallades det första tilldelningsbeslutet och anbudsgivaren som kompletterat sitt anbud fick instället uppdraget. Detta var inte korrekt utan anbudet borde ha förkastats.

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.