Behåller man sin bostad i Sverige vid utlandsflytt har man fortsatt väsentlig anknytning

Högsta förvaltningsdomstolen fastställer Skatterättsnämndens besked om att en man som behållit den bostadsrätt som tidigare var hans och hustruns permanentbostad i Sverige fortfarande har väsentlig anknytning till landet och är obegränsat skattskyldig här.

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.