Fel neka utlämning av handlingar från tolkförmedling med hänvisning till socialtjänstsekretess

Uppgifter i en handling som ett kommunalförbund har fått för översättning från socialtjänsten i en av medlemskommunerna omfattas inte av socialtjänstsekretess hos kommunalförbundet.

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.