Fördelningen av momsavdragen blev fel, men handläggningstiden sänker skattetillägget

Ett bolag drev både momspliktig och icke momspliktig verksamhet. Vid en kontroll fann Skatteverket att bolaget gjort även momsavdrag som gällde konstnader i den icke momspliktiga verksamheten. Kammarrätten konstaterar att det var rätt att efterbeskatta bolaget, men förvaltningsrättens långsamma hantering ger skäl att sätta ner skattetillägget till hälften av normalt.

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.