MMD upphävde detaljplan baserat på gammal lagtext

Hösten 2022 gjordes vissa förändringar i artskyddsförordningen. Bland annat saknas nu ett uttryckligt allmänt förbud mot att skada eller förstöra vilda fåglars fortplantningsområden eller viloplatser. Men Mark- och miljödomstolen utgick från den tidigare lydelsen när den upphävde en detaljplan. MÖD återförvisar ärendet till Mark- och miljödomstolen för fortsatt behandling.

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.