Butik får tåla att kunderna fick lite längre väg att gå under byggarbetet

En gångväg stängdes av under åtta veckor i samband med ombyggnad i en central del av en Stockholmsförort. Vägen gick normalt direkt förbi en butik, men under avstängningen hänvisades gångtrafikanterna till andra vägar. Butiken har yrkat ersättning för förlorad omsättning under perioden. Mark- och miljööverdomstolen instämmer i underinstansens bedömning och avslår yrkandet.

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.