Altan ger för stor insyn mot granne

Mark- och miljööverdomstolen har upphävt ett bygglov för nybyggnad av enbostadshus närmare fastighetsgräns än 4,5 meter, eftersom åtgärden – som inkluderat en altan – har bedömts innebära men för granne enligt 39 § byggnadsstadgan.

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.