Aktierna är en gåva, inte en kompensation

En av de tre delägarna i familjebolaget drar sig tillbaka och skänker 5-10 procent av sina aktier i bolaget till de två andra. Gåvan är värd flera miljoner och inte förenad med några villkor. Skatteverket menar att gåvan är en kompensation för att de andra två fortsätter driva verksamheten. Skatterättsnämnden meddelar dock att aktieöverlåtelsen är en gåva som inte skall beskattas.

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.