Kommunen borde inte ha förkastat anbud

Visserligen stod ordet "platschef" i singular i upphandlingsdokumentet. Men förvaltningsrätten menar att detta inte innebär att det inte är möjligt för två platschefer att ha den samlade kompetens som krävs. Det var därför fel att förkasta anbudet på grund av att två platschefer hade offererats.

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.