HFD prövar hur bilkostnad ska beräknas för hyrd bil

Ombudet valde att hyra bil istället för att åka kollektivt, eftersom kostnaden för tidsspillan vid kollektivåkandet skulle överstigit bilhyran. Kammarrätten instämde. Frågan är dock hur bilersättningen skall beräknas. Enligt milkostnadsschablon för egen bil eller faktisk hyrbilskostnad.

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.