Kan domstol justera skattebelopp enligt artikel 9.2 i avtal mellan nordiska länder

Ett svenskt bolag har begärt att intäkter från ett norskt koncernbolag skattemässigtska behandlas med stöd av artikel 9.2 i avtalet mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet. HFD meddelar prövningstillstånd

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.