Rimligt bebygga brukningsvärd jordbruksmark

Enligt en ny detaljplan ska en ny stadsdel byggas på brukningsvärd jordbruksmark. Kommunen menar att behovet av nya bostäder inte kan tillgodoses på annat sätt. Mark- och miljödomstolen upphävde beslutet. Men mark- och miljööverdomstolen finner att kommunen utrett behovet och möjligheterna tillräckligt och beslutar att detaljplanen kan fastställas.

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.