Beslut om naturreservat i Tjörn står fast

40 markägare överklagade ett beslut om inrättande av ett naturreservat i Tjörn. De yrkade att beslutet skulle upphävas eller i andra hand att naturreservatets storlek skulle minskas. Högsta förvaltningsdomstolen som prövat målet slår fast beslutet.

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.