Kommunen kan erbjuda särskilt boende i grannkomun

När kommunen inte hade några lediga platser i särskilt boende erbjöds en person boende i grannkommunen innan det senare blev möjligt att erbjuda plats i den egna kommunen. IVO yrkade att kommunen skulle åläggas betala en särskild avgift för fördröjningen. HFD finner dock att det inte finns något som säger att en socialnämnd skulle vara förhindrad att erbjuda den enskilde lösningar i en annan kommun så länge det erbjudna biståndet uppfyller kravet på en skälig levnadsnivå.

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.