Solcellsanläggningen är ett angeläget allmänt intresse

Mark- och miljööverdomstolen finner att kommunens energibolags övervägningar om lämplig placering av en solcellspark för kommunens behov av förnybar energi är väl motiverade. Strandskyddsdispensen fastställs därför.

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.