Revisorns rådgivning hade brister men är inte skadeståndsgrundande

Två företagare trodde att revisorn var deras personliga skatterådgivare. Men när Skatteverket underkände deras skatteupplägg och eftertaxerade dem med sammanlagt 2,3 miljoner vardera stämde de revisionsfirman för vårdslös rådgivning. HD finner att rådgivningen haft stora brister men männens risktagande innebär att revisionsfirman inte behöver betala skadestånd.

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.