Fastighetsägaren inte ansvarig för nedskräpning

En vändplan på en skogsväg hade skräpats ner efter ett bärplockarläger. Kommunen förelade fastighetsägaren att städa upp. Länsstyrelsen, liksom mark- och miljödomstolen fastställde kommunens beslut. Mark- och miljööverdomstolen finner dock inte att bolaget accepterat nedskräpningen och inte kan betraktas som verksamhetsutövare på platsen. Kommunen har därför inte haft fog för sitt föreläggande.

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.